.
Commissieleden

Alexander Bouman
Rieuwert Hoppes
Guus Riteco (voorzitter)

Bestuurlijk verantwoordelijke
Gerard Schrama

_____________________________

email

TV Stevenshof > commissies > duurzaamheidscommissie
Duurzaamheidscommissie

De Duurzaamheidscommissie is onlangs opgericht en heeft als doel om initiatieven te inventariseren die leiden tot meer duurzaamheid binnen onze tennisverenging en deze vervolgens tot uitvoering te brengen.

De commissieleden zijn Rieuwert Hoppes, Alexander Bouman en Guus Riteco.

De commissie wil beginnen met een brede inventarisatie van de diverse ideeën ten aanzien van duurzaamheid die er leven binnen de vereniging.
Het eerste doel is te kijken naar de haalbaarheid van plaatsingen van zonnepanelen en mogelijkheden om de baanverlichting te 'verduurzamen'.

Heb je leuke ideeën om onze vereniging duurzamer te maken of initiatieven om het milieu te verbeteren/sparen?
laat het weten aan de duurzaamheidscommissie. Alle suggesties welkom!

Wil je graag over dit onderwerp meedenken, meld je dan aan als lid van de commissie.

E-mail: duurzaamheid@tvstevenhof.nl