.
Commissieleden

Mirjam Perquin (voorzitter)
Ger Homburg
Wim Oorthuizen
Jos Reekers
Hans Stikkelorum
Jan van der Veer
Norbert Vervuurt


Bestuurlijk verantwoordelijke
Bernard Lefranc

_____________________________

email

_____________________________


Zie ook:

Onze sponsoren

Ledenvoordeel

Open Toernooi

TV Stevenshof > commissies > Sponsorcommissie
Sponsorcommissie

De Sponsorcommissie acht sportsponsoring bij uitstek geschikt als communicatiemiddel voor het bedrijfsleven. Juist omdat sport de uitstraling heeft van sportief, sympathiek en dynamisch. In een tijd waarin gezondheid en beweging belangrijke maatschappelijke thema's zijn, kunt u met sportsponsoring blijk geven van uw betrokkenheid.

Tennis is een populaire sport en wordt in alle lagen van de bevolking beoefend, ongeacht inkomen, beroep en leeftijd. Het is een sport voor jong en oud. Een sport die zowel op individueel- als op team-niveau kan worden gespeeld. Competitief en recreatief. Kortom, een sport met vele mogelijkheden. U, als sponsor, kunt door middel van sponsoring laten zien dat u de tennissport een warm hart toedraagt.

Informatie over onze activiteiten, doelstellingen en inzicht in de sponsormogelijkheden voor bedrijven en zelfstandigen staan beschreven in het sponsorplan 2017.

Wellicht is hierin ook voor u een rol weggelegd.

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met: sponsorcommissie@tvstevenshof.nl


Tennis Clinic voor sponsoren, 24 september 2017

Sponsor Tennis Clinic_24092017.png