.
Commissieleden

Kevin Dijkstra (voorzitter)

Sjaak Broekhuizen
Stefan Harland
Roy Wolvers

Hanneke van Barneveld (notuliste)
Ger van Stein (planning bardienst)


Bestuurlijk verantwoordelijke
Walter Bunnig

_____________________________

email
_____________________________

SLEUTELADRESSEN
:
(svp niet meer na 21.00 uur
's avonds bellen)

S. van Eijgen
Zuster Reichertstraat 26
06-83551336

M. Holman
Sis Heijsterpad 49
06-49836907

A. Kersten
Cornelie van Zantenstraat 27
06-54200349 

B. Lefranc
Maria Rutgersweg 108
071-5790322

J. van der Veer
Gerda Brautigamsingel 2
071-5317097

TV Stevenshof > commissies > Barcommissie
Barcommissie

Bardiensten
Senior leden van de tennisvereniging vervullen jaarlijks 3 bardiensten.
Het is mogelijk om de bardiensten af te kopen (de afkoopsom wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering).

Inplannen bardiensten
Leden die bardienst willen doen kunnen dit zelf inplannen door in te loggen op het Jiba afhangbord. Klik hier voor de uitleg.
Nadat je de bardiensten hebt ingepland, ontvang je automatisch twee keer een herinneringsemail, nl. één week en één dag voor je bardienst.

Werkzaamheden bardienst

Werkzaamheden tijdens de bardienst 
   - Kantine openen en indien nodig het alarm uitschakelen
   - Kassa formulier volledig invullen
   - Gegevens van het formulier noteren in het kassaboek
   - Toiletten controleren, evt. toiletpapier en handoekrollen aanvullen
   - Koelkasten nakijken en evt. aanvullen, lege kratten naar beneden brengen
   - Koffie apparaat aanzetten
   - Indien nodig (mogelijk) de kantine aanvegen, plantjes water geven.
   - Tafels afnemen

Afhandelen bardienst
   - Koffie machine schoonmaken volgens instructies
   - Vaatwasser uit schakelen en leeg laten lopen (stop in het rek leggen)
   - De bar afnemen met chloor
   - Vuilniszakken vervangen indien nodig en deponeren in de container naast de kantine
   - Kassa opmaken, formulier invullen en samen met het geld afstorten in de kluis
   - Ramen sluiten en licht uitdoen
   - Alarm activeren en deur afsluiten
   - Sleutel inleveren op het sleuteladres waar de sleutel is opgehaald

Voor vragen over de bardienst, neem contact op met: barcommissie@tvstevenshof.nl

Sleuteladressen
De dag voor de bardienst kun je de sleutel van de kantine op een van de sleuteladressen ophalen. Maak van tevoren even een afspraak over het ophalen van de sleutel.

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Geen-16-geen-druppel

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Sinds 2012 dient iedere (vrijwillige) barmedewerker in het bezit te zijn van een IVA-certificaat. Dit is wettelijk vastgelegd in de Drank- en Horecawet. Bij eventuele controle moet het certificaat getoond kunnen worden. Anders krijgt de vereniging een boete.

Dit kan on-line, is gratis en kost je hooguit 10-15 minuten. En het levert je een prachtig certificaat op!

 
Wat moet je doen?
Ga naarhttp://www.nocnsf.nl/iva
Vul alle gegevens in
- E-mail barverantwoordelijke: iva@tvstevenshof.nl
- Naam barverantwoordelijke: W.A. Bunnig

Zodoende ontvangt de Barcommissie een kopie van het door jou behaalde certificaat. De certificaten zullen in een map worden verzameld zodat ze bij een eventuele controle te overleggen zijn.

Let op! Ook als je je bardienst afkoopt maar wel eens achter de bar komt om een drankje te pakken, moet je in het bezit zijn van een IVA certificaat.