Informatie en reglementen

TVS INFORMATIEBOEKJE 2017-2018_Pagina_01Informatieboekje

Alles wat je wilt weten over de tennisvereniging zoals openingstijden, lidmaatschap, de bestuursstructuur, de verschillende commissies, de activiteiten binnen de vereniging, huisregels en baanreglement, is te lezen dit informatieboekje.

De informatie in het boekje betreft de periode 1-4-2017 tot 1-4-2018.

 

Reglementen

Huishoudelijk reglement TVS

Bestuursreglement TVS Alcohol in kantine